W dniu 3 lipca br, zarybiliśmy staw "Cegielnia Stabłowicka" narybkiem węgorza w ilości 1,5 kg. Materiał zarybieniowy pochodził z puli przyznanej przez Okręg PZW. Osobą koordynującą był kol. Marian Obodyński, Komendant SSR w naszym Kole.

   

Okręg PZW Wrocław  

06 sierpień 2020

   
© Koło PZW Wrocław Fabryczna