REGULAMIN ZAWODÓW PUCHAROWYCH
KOŁA WROCŁAW-FABRYCZNA

 1. Uczestnicy zawodów wędkują zgodnie z regulaminem PZW ,oraz limitami obowiązującymi na danym łowisku ( dot. akwenów na których istnieją odrębne przepisy)  jednak dolną granicę wymiaru zaostrza się do min.20 cm ,a w zawodach pod lodowych do min.15 cm
 2. Stanowiska w zawodach pucharowych nie są rozlosowywane ,natomiast zajęcie może nastąpić po zakończonej odprawie , organizator może wprowadzić losowanie stanowisk ze względu na charakterystykę łowiska po wcześniejszej informacji.
 3. Zawodnicy mają prawo połowu z brzegu na dwie wędki dowolną metodą z wyłączeniem metody spinningowej.
 4. Do wagi przynoszone są 3 największe (najcięższe ryby) w przypadku takiej samej  wagi ryb będzie brana łączna długość wszystkich ,a jeśli nie będzie można w dalszym ciągu rozstrzygnąć zwycięzcy decyduje waga najcięższej 1 szt.
 5. Ryby zgłoszone do wagi pozostają do dyspozycji sędziów.
 6. Punktacja obowiązująca w zawodach pucharowych  będzie dodatnia , a klasyfikowane  będzie  11 najlepszych zawodników  (np. 1 miejsce -11 pkt , 2 miejsce -10 pkt.,  a ostatnie 11 – 1pkt. )
 7. Zwycięzca  zawodów otrzymuje puchar oraz nagrodę w formie bonu podarunkowego o nominale 150 zł., natomiast pośród pozostałych uczestników rozlosowuje się 3 bony o nominale 50 zł.
 8. Zawodnik który uzyska największą ilość punktów w trakcie sezonu wygrywa przechodni puchar roku (który po 3 krotnym zwycięstwie z rzędu przechodzi na własność zawodnika) , jeśli zawodnicy uzyskają równą ilość punktów decyduje  zajęcie  miejsca w poszczególnych rundach.

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW MISTRZOWSKICH KOŁA WROCŁAW FABRYCZNA
ORAZ KLASYFIKACJI INTERDYSCYPLINARNY MISTRZ KOŁA

 

 1. W zawodach mistrzowskich obowiązuje sportowy regulamin PZW, a wszelkie ograniczenia dotyczące danego łowiska będą ogłaszane przed zawodami przez sędziego lub organizatora.
 2. Zawodnicy  będą klasyfikowani w punktacji ujemnej  zgodnie z zajętymi miejscami: (1 miejsce - 1 pkt. 2 miejsce - 2pkt.  3 miejsce - 3pkt.  itd.)
 3. Nagrodzonych będzie pierwszych trzech  zawodników medalem oraz bonem podarunkowym do salonu wędkarskiego o nominale uzależnionym  od ilości uczestników:
  • do 19 startujących: 1. miejsce 150 zł, 2. miejsce 100 zł, 3. miejsce  50 zł.
  • powyżej 20 startujących: 1. miejsce 200 zł, 2. miejsce 150 zł, 3. miejsce 100 zł.
  • dodatkowo wśród uczestników ( z wyłączeniem zwycięzców) zostanie rozlosowany bon w wysokości 50 zł. za każdą pełną dziesiątkę  (np. 13 startujących 1 bon ,23 =2  ,33=3 itd.)
 4. Interdyscyplinarny mistrz koła będzie rozgrywany w 5  dyscyplinach ( mistrzostwa: podlodowe, spławikowe, gruntowe-federowe, spinningowe, morskie) natomiast do punktacji będą dodane 4 dyscypliny, gdyby jednak któraś z dyscyplin nie została rozegrana do punktacji będą brane wszystkie rozegrane.
 5. Punktacja w klasyfikacji  interdyscyplinarny mistrz koła obowiązuje  identyczna jak w poszczególnych zawodach rangi mistrzowskiej, zawodnik z najmniejszą ilością punktów jest zwycięzcą.
 6. Interdyscyplinarny mistrz Koła po zakończonym sezonie otrzyma puchar oraz nagrodę rzeczową.
   
© Koło PZW Wrocław Fabryczna