Zarząd Koła Wrocław - Fabryczna Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Wrocław - Fabryczna, które odbędzie się w dniu 29 stycznia  2017 r. w sali w Domu Wędkarza we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 65 o godzinie 9:30 - w I terminie lub w II terminie o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej PZW.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 • Otwarcie walnego zebrania
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 • Wybór Sekretariatu zgromadzenia
 • Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 • Wybór Komisji Mandatowej
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • Wybór Komisji Wyborczej
 • Wybór komisji Skrutacyjnej
 • Powołanie Prezydium
 • odczytanie uchwał i wniosków z ostatniego walnego zebrania
 • Wręczenie odznaczeń związkowych
 • Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.
 • Sprawozdanie Skarbnika Koła
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • złożenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 • dyskusja nad sprawozdaniami
 • głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu
 • Przerwa
 • Wręczenie wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 • Przyjęcie ordynacji wyborczej i zasad przeprowadzania wyborów
 • Przyjęcie propozycji wielkości poszczególnych władz i organów Koła
 • Przedstawienie kandydatów do władz i organów Koła
 • Wybory do władz i organów
 • Komunikat Komisji Skrutacyjnej
 • Przedstawienie preliminarza sportowego i finansowego na 2017 rok
 • wolne wnioski
 • Przyjęcie uchwał i wniosków
 • Zakończenie Walnego Zgromadzenia
   

Okręg PZW Wrocław  

19 czerwiec 2019

   
© Koło PZW Wrocław Fabryczna