W dniu 27.03.2017 r. Zarząd Koła PZW Wrocław-Fabryczna na protokołowanym posiedzeniu podjął uchwałę nr 8/2017 zwalniającą w sezonie 2017 z opłaty startowej w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej i pucharowej startujące kobiety, młodzież do lat 16 oraz członków honorowych.

   

Okręg PZW Wrocław  

19 czerwiec 2019

   
© Koło PZW Wrocław Fabryczna