W dniu 10.04.2017 r. Zarząd Koła PZW Wrocław-Fabryczna na protokołowanym posiedzeniu podjął uchwałę nr 12/2017 ws. zwolnienia z opłat we wszystkich zawodach rangi mistrzowskiej i pucharowej Z WYŁĄCZENIEM DYSCYPLINY MORSKIEJ kobiet, młodzieży do lat 16 oraz członków honorowych uchylając tym samym uchwałę nr 8/2017.

   

Okręg PZW Wrocław  

19 czerwiec 2019

   
© Koło PZW Wrocław Fabryczna