2024-07-17

W dniu wczorajszym (02.02.2015) Zarząd Koła PZW Wrocław – Fabryczna podjął uchwałę nr 2/2015 o „abolicji” dla członków Koła Fabryczna, którzy utracili ciągłość w opłacaniu składek członkowskich (mają przerwę maksymalnie 5 lat) o zwolnienie ich z wnoszenia tzw. „opłaty wpisowej”. Uchwała wchodzi w życie z dniem 02.02.2015r.