2024-07-17

W zawiązku z  długotrwałym utrzymywaniem się wysokich temperatur zarówno powietrza jak i wody a tym samym możliwością wystąpienia zjawiska przyduchy  zwracamy się do Was drogie Koleżanki i Koledzy z apelem o ograniczenie do minimum a najlepiej nie używania zanęt spożywczych w tym trudnym czasie dla ryb i pozostałych organizmów wodnych. Dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji.