2024-05-29

Z uwagi na panującą aurę, zawody zostaną skrócone do 1 trwającej 4 godziny rundy. W związku z tym wpisowe będzie wynosić 5 zł. Miejsce oraz godzina rozpoczęcia zawodów nie ulegną zmianie. Zarząd Koła PZW Wrocław Fabryczna