2024-07-17
Przypominamy, iż wszystkie sekcje wędkarskie działające w strukturach naszego Koła oraz działacze funkcyjni Koła zobowiązani są do przygotowania sprawozdań ze swojej działalności za rok 2013 i dostarczenia ich do siedziby Koła do dnia 27.01.2014.