2024-04-13

Szanowni Wędkarze, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób zatrudnionych w Biurze Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, Stanicy Wędkarskiej w Borzygniewie oraz Ośrodka Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego począwszy od 1 lutego 2022 r. informujemy, że wszelką korespondencję należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynki pracowników Biura ZO, Stanicy i Ośrodka Zarybieniowego) lub składać w specjalnej skrzynce oddawczej zlokalizowanej przy portierni w przedsionku budynku biura Zarządu Okręgu. Komisja egzaminacyjna na kartę wędkarską przy ZO zawiesza swoją działalność. Wstrzymuje się funkcjonowanie kasy Biura Zarządu Okręgu, a zezwolenia okresowe rozprowadzane będą wyłącznie przez system e-zezwoleń. Szczegóły zarządzenia Dyrektora BZO nr 2/RS/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. regulującego prace jednostek Okręgu PZW we Wrocławiu w załączeniu.

 zarzadzenie_wew_nr_2_rs_2022_w_sprawie_covid19.pdf [902.52 KB]