2024-05-29
W dniach 18 i 19 lutego rozegrane zostaną Podlodowe Mistrzostwa Koła. I tura odbędzie się 18 lutego na Cegielni Stabłowickiej – zapisy do godziny 9:00, wpisowe 10 PLN. II tura odbędzie się 19 lutego zapisy do godziny 9:00, wpisowe 10 PLN, o wyborze łowiska zadecyduje organizator podczas trwania I tury zawodów. Najprawdopodobniej będzie to Cegielnia lub po uzyskaniu stosownego zezwolenia „Mała Cegielnia”. Warunkiem uczestnictwa w zawodach będzie posiadanie opłaconej karty wędkarskiej na rok 2012 oraz posiadanie linki asekuracyjnej zakończonej rzutką o długości minimum 10 metrów.  Pamiętajmy też o obowiązkowym wypełnieniu na łowisku rejestru połowów. Serdecznie zapraszamy.