2024-05-29

W dniu 23 maja 2010 roku na żwirowisku w Chrząstawie odbyły się zawody o Puchar 60-lecia Koła. Ponieważ z przyczyn technicznych nie opublikowaliśmy wyników, Czynimy to poniżej. Zawody rozegrane zostały w 3 kategoriach: największa płoć / okoń, największy karp oraz największa ryba. W kategorii największa płoć / okoń wygrał kol. Grec Rafał (płoć 300 gram), w kategorii największy karp – kol. Krenkiewicz Krzysztof (karp 900 gram), a w kategorii największa ryba kol. Małolepszy Witold 1100 gram. Wszelkie pytania dotyczące wyników tych zawodów można kierować do kol. Waldka Kaczmarka (tel. 605 765 800).