2024-07-17

W dniu 26 marca 2024 r. przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego – Prezes ZG kol. Beata Olejarz, Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód kol. Wiesław Heliniak oraz Prof. dr hab. Bogdan Wziątek Przewodniczący Rady Naukowej ZG PZW w siedzibie PGW Wody Polskie w Warszawie spotkali się z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu w formie telekonferencji uczestniczyli również Prezesi, Dyrektorzy i ichtiolodzy Zarządów Okręgów „nadodrzańskich” PZW.

Było to pierwsze z zapowiadanego cyklu, spotkanie dotyczące założeń programu „Odbudowy Środowiska Ichtiofauny Rzeki Odry”. Celem spotkania było wysłuchanie ze strony administracji państwowej uwag Zarządu Głównego oraz „nadodrzańskich” Okręgów PZW w związku z przedstawionym przez PGW Wody Polskie projektem programu.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi przez stronę PZW uwagami oraz dyskusji ustalono, że poszczególne Okręgi PZW przedstawią pisemnie swoje propozycje działań w poszczególnych obwodach rybackich obejmujących wody Odry. Miały by one odnosić się do działań zarybieniowych, wprowadzanej ochrony rybostanu, czy też koniecznych zmian w uregulowaniach prawnych w przypadku wystąpienia stanu kryzysowego.

Kolejne spotkanie zaplanowano w drugiej połowie kwietnia br. Będziemy informować o jego wynikach.

źródło: pzw.pl