2024-06-20

fot. Gazeta Wrocławska

Trwa remont Wrocławskiego Węzła Wodnego. Związane to jest z koniecznością odwodnienia, celem przeprowadzenia niezbędnych prac na skarpach i dnie, poszczególnych kanałów i odcinków koryta rzeki Odry. W pierwszej kolejności dotyczy to Kanału Powodziowego i Miejskiego PZW Okręg we Wrocławiu uzgodnił z wykonawcą tych prac sposób przeprowadzenia wszelkich, przewidzianych dokumentacją, niezbędnych działań z zakresu ochrony ryb. Jesteśmy na bieżąco informowani o terminach rozpoczęcia poszczególnych etapów prac remontowych a pracownicy PZW codziennie obserwują proces odwadniania kanałów, jego przebiegu i zachowanie się ryb. Jesteśmy przygotowani do odłowu i przerzutu ryb z odwadnianych kanałów, lecz będą one wykonane w optymalnych dla ryb i możliwych do zrealizowania warunkach. Znaczne obniżenie stanu wody w obu wyżej wymienionych kanałach pociągnie za sobą konieczność ich wyłączenia z wędkowania, o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz tablicami nad wodą.

źródło: Okręg PZW we Wrocławiu
zdjęcie: Gazeta Wrocławska