2024-07-17

Składki i opłaty 2024

SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2024 r.

w PZW Okręg we Wrocławiu

 

SKŁADKA PEŁNA CAŁOROCZNA – uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz w wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnie z Zasadami i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz zapisami zawartymi w zezwoleniu na rok 2024:

 

L.p.

Rodzaj składki

Cena

Składka pełna – na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania określone w RAPR, obowiązujących Zasadach amatorskiego połowu ryb i w Zezwoleniu

1

Składka pełna

270

2

Składka pełna ulgowa I dla:

– kobiet w wieku od 17 do 24 lat, które nie kontynuują nauki,

– kobiet w wieku od 25 do 75 lat,

– mężczyzn od 65 roku życia,

– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW,

– odznaczonych Srebrną Odznaką Zasłużony Strażnik SSR.

150

3

Składka pełna ulgowa II dla:

– odznaczonych Złotą Odznaką PZW,

– odznaczonych Złotą Odznaką Zasłużony Strażnik SSR,

– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 17 do 24 lat.

 

100

4

Składka pełna ulgowa III dla:

– odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,

– członków uczestników od 8 do 16 lat,

– wyróżniających się strażników SSR na podstawie uchwały Zarządu Okręgu,

– członków PZW od 75 lat.

40

5

Składka pełna ulgowa IV dla:

– członków uczestnik do lat 7,

– członków uczestników z innego Okręgu z opłaconymi składkami w macierzystym Okręgu,

– członków PZW od 80 roku życia,

– członków honorowych PZW.

0

 

 1. Obcokrajowiec to osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa (obywatelstwo potwierdza dowód osobisty lub paszport).
 2. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie i w jego obecności.
 3. Zezwolenia na amatorski połów ryb wydawane przez Okręg PZW we Wrocławiu dla członków Okręgu PZW we Wrocławiu (ZR-1) upoważnia do wędkowania wyłącznie na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu.
 4. Okręg PZW we Wrocławiu dla wszystkich wędkarzy wydaje zezwolenie „ZR-2” dostępne wyłącznie poprzez system e-zezwoleń na stronie internetowej Okręgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁADKA NIEPEŁNA CAŁOROCZNA:

 

L.P.

SKŁADKA NIEPEŁNA – WODY NIZINNE

1 Składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z RAPR i Zezwoleniem)

250

 

W składce niepełnej nie stosuje się żadnych ulg.

 

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA uprawniająca do wędkowania ze środków pływających po wykupieniu składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód nizinnych.

 

L.P.

Rodzaj składki

Cena (zł)

1

Składka uzupełniająca uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych

20

 

W składce uzupełniającej nie stosuje się żadnych ulg.

 

Wędkarz posiadający składkę niepełną na wody nizinne po wykupieniu składki uzupełniającej uprawniającej do wędkowania ze środków pływających nabywa prawa do wędkowania jak po opłacie pełnej składki tzn. na wszystkich wodach (nizinnych i górskich), wszystkimi metodami.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRESOWE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD:

 

Składki dla członka PZW:

Metoda

1 dzień

3 dni

7 dni

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

80

160

240

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

100

200

300

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia

100

200

300

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych

70

140

210

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR)

50

100

150

 

OPŁATY OKRESOWE I CAŁOROCZNE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD DLA NIEZRZESZONYCH W PZW W TYM CUDZOZIEMCÓW:

 

METODA 1 DZIEŃ 3 DNI 7 DNI ROCZNA
Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

150

300

450

740

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

120

260

400

650

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia

120

250

400

650

Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych

110

220

350

500

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR)

70

150

250

450

 

Egzamin na kartę wędkarską – bezpłatnie.

 

 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA w  2024 r.

 

Lp stopnie ulgi Treść Wysokość kwotowa
1.   Składka członkowska 170 zł
2.   Składka członkowska ulgowa 75% 43 zł
I stopień 1) członkowie uczestnicy do lat 16
II stopień 2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat
III stopień 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
3.   Składka członkowska ulgowa 50% 85 zł
IV stopień 1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW
V stopień 2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4. VI stopień Składka członkowska ulgowa 25% 128 zł
– odznaczeni srebrną odznaką PZW
5.   Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW 30 zł
2) członka uczestnika PZW – do 100% 0 – 30
6.   Legitymacja członkowska 10 zł

 

Uwaga:

 • W przypadku zastosowania  poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych
 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
  z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.