2023-09-23

Składki i opłaty 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

Lp Treść Wysokość kwota w złotych
1. Składka członkowska 150,-
2. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-
3. Składka członkowska ulgowa 50%

1) członkowie odznaczeni złota odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniami wynikającymi z posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

75,-
4. Składka członkowska 25%

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-
5. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6. Legitymacja członkowska 10,-

Uwaga:

Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/X/2022/ZO Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu z dnia 26 października 2022 roku

SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2023 r. w PZW Okręg we Wrocławiu

 

SKŁADKA PEŁNA CAŁOROCZNA – uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych oraz w wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnie z Zasadami i Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz zapisami zawartymi w zezwoleniu na rok 2023:

 

L.p. Rodzaj składki Cena
Składka pełna – na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania określone w RAPR, obowiązujących Zasadach amatorskiego połowu ryb i w Zezwoleniu
1 Składka pełna 240,-
2 Składka pełna ulgowa I dla:

– mężczyzn od 65 roku życia

 

130,-

3 Składka pełna ulgowa II dla:

– odznaczonych Srebrną Odznaką PZW,

– odznaczonych Srebrną Odznaką Zasłużony Strażnik SSR.

 

130,-

4 Składka pełna ulgowa III dla:

– kobiet bez względu na wiek,

– odznaczonych Złotą Odznaką PZW,

– odznaczonych Złotą Odznaką Zasłużony Strażnik SSR.

 

 

110,-

5 Składka pełna ulgowa IV dla:

– odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami,

– członków uczestników od 8 do 16 lat,

– wyróżniających się strażników SSR na podstawie uchwały Zarządu Okręgu,

– młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 17 do 24 lat,

– członków PZW powyżej 75 lat.

 

35,-

6 Składka pełna ulgowa V dla:

– członków uczestnik do lat 7,

– członków uczestników z innego Okręgu z opłaconymi składkami w macierzystym Okręgu,

– członków PZW od 80 roku życia.

0,-
7 Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek

 

  1. Obcokrajowiec to osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa (obywatelstwo potwierdza dowód osobisty lub paszport).
  2. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie i w jego obecności.
  3. Zezwolenia na amatorski połów ryb wydawane przez Okręg PZW we Wrocławiu dla członków Okręgu PZW we Wrocławiu (ZR-1) upoważnia do wędkowania wyłącznie na wodach Okręgu PZW we Wrocławiu.
  4. Okręg PZW we Wrocławiu dla wędkarzy nie będących członkami Okręgu PZW we Wrocławiu w tym z Okręgów posiadających podpisane porozumienie tzw. dwustronne wydaje zezwolenie „ZR-2” dostępne wyłącznie poprzez system e-zezwoleń na stronie internetowej Okręgu.

 

SKŁADKA NIEPEŁNA CAŁOROCZNA:

L.P. SKŁADKA NIEPEŁNA – WODY NIZINNE
1 Składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu (metody wędkowania zgodnie z RAPR i Zezwoleniem) 220,-

 

W składce niepełnej nie stosuje się żadnych ulg.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA uprawniająca do wędkowania ze środków pływających po wykupieniu składki członkowskiej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód nizinnych.

L.P. Rodzaj składki Cena (zł)
1 Składka uzupełniająca uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych 20,-

W składce uzupełniającej nie stosuje się żadnych ulg.

Wędkarz posiadający składkę niepełną na wody nizinne po wykupieniu składki uzupełniającej uprawniającej do wędkowania ze środków pływających nabywa prawa do wędkowania jak po opłacie pełnej składki tzn. na wszystkich wodach (nizinnych i górskich), wszystkimi metodami.

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRESOWE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD:

 

Składki dla członka PZW:

Metoda 1 dzień 3 dni 7 dni
Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM 100 200 300
Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych 80 160 240
Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia 80 160 240
Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych 70 140 210
Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR) 50 100 150

 

OPŁATY OKRESOWE I CAŁOROCZNE NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD DLA NIEZRZESZONYCH W PZW W TYM CUDZOZIEMCÓW:

 

METODA 1 DZIEŃ 3 DNI 7 DNI ROCZNA
Składka pełna na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM 150 300 450 740
Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trollingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych 120 260 400 650
Składka niepełna uprawniająca do wędkowania metodą muchową lub spinningową na wodach krainy pstrąga i lipienia 120 250 400 650
Składka niepełna uprawniająca do wędkowania ze środków pływających na 2 wędki spławikowo-gruntowe lub metodą spinningową oraz muchową na wodach nizinnych 110 220 350 500
Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w wodach nizinnych z brzegu lub brodząc (tam gdzie jest to dozwolone, metody zgodnie z RAPR) 70 150 250 450

 

OPŁATY EGZAMINACYJNE

 

L.P. Opłata za egzamin na kartę wędkarską: kwota
1. Podstawowa

 

Dla młodzieży szkolnej do 18 lat na podstawie legitymacji szkolnej

 

 30,00

 

bezpłatnie