2024-06-20

Na temat programu “Opłaty Krajowej” ogłoszonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powiedziano już wiele. Jest to kwestia, która nurtuje wędkarzy w naszym kraju. Jako Polski Związek Wędkarski nie jesteśmy przeciwni samej istocie “Opłaty Krajowej”, ale żądamy aby nie naruszała ona praw przedsiębiorców, była zgodna z prawem i przystąpienie do niej było dobrowolne. Obecnie PZW oraz inni użytkownicy zawierający umowy na użytkowanie obwodów rybackich, postawieni jesteśmy w sytuacji dokonania trudnego wyboru tzn. albo podpiszemy umowę i godzimy się na przystąpienie do programu, którego podstaw i mechanizmów nie znamy, albo nie podpiszemy umów i utracimy wody.

Z racji braku dobrej woli po stronie PGW Wody Polskie w kwestii dialogu na temat jakie założenia techniczne i kalkulacje ekonomiczne ma mieć program, jako Polski Związek Wędkarski zostaliśmy zmuszeni podjąć należyte działania. W tym momencie warto wspomnieć, że projekt “Opłaty Krajowej” nie był w żaden sposób konsultowany z PZW, innymi organizacjami branżowymi w Polsce. Także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mimo sprawowania ustawowego nadzoru, nie brało udziału w konsultacjach i przygotowaniu tego programu.

Po ostatnim spotkaniu z dyrektorem Departamentu Rybactwa PGW Wody Polskie, które odbyło się 16 maja br. widząc, że negocjacje przebiegają w złej wierze, przedstawiciele PZW postanowili złożyć zawiadomienie do Prokuratury na działania Dyrektorów Regionalnych Zarządów Wód Polskich, którzy to zgodnie z obowiązującym prawem są stroną zawieranej umowy z użytkownikami rybackimi i narzucają nowy wzór umowy bez możliwości negocjowania jej zapisów.