2024-07-17

W związku z zapytaniami dotyczącymi połowu szczupaka i bolenia w niedzielę 30 kwietnia, przypominamy, że § 7.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie jednoznacznie precyzuje, że okres ochronny może być skrócony w przypadku, jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy. W tym roku, 30 kwietnia przypada w niedzielę – dzień będący dniem ustawowo wolnym od pracy. Szczupaka i bolenia zatem możemy łowić od niedzieli 30 kwietnia br. Źródło: pzw.org.pl