2024-06-20

W związku z powtarzającymi się zanieczyszczeniami wód użytkowanych przez Okręg PZW we Wrocławiu, zapadła decyzja – we współpracy z firmą PLANTICA z Wrocławia – o zakupie testów do badania jakości wody. Testy kropelkowe są proste w użyciu i pozwalają na wykonanie podstawowych badań wody, tj. zawartość tlenu w wodzie, odczyn Ph, azotyny, amoniak. Zestawy zakupione przez Okręg PZW we Wrocławiu zostaną przekazane do kół, które opiekują się akwenami (zarówno wodami stojącymi jak i wodami płynącymi). Dzięki temu nasi członkowie będą mogli szybko wykonać podstawowe testy i równie szybko reagować na pogorszenie się warunków w zbiornikach.

źródło: Okręg PZW we Wrocławiu