2024-06-20

W dniu 10.04.2017 r. Zarząd Koła PZW Wrocław-Fabryczna na protokołowanym posiedzeniu podjął uchwałę nr 11/2017 ws.możliwości udzielenia abolicji na opłatę wpisową na pisemny wniosek osoby zainteresowanej rozpatrywany przez ZK.