2024-07-17

UWAGA : W trosce o zdrowie wędkarzy oraz umożliwienie wędkarzom dodatkową formę zakupu składek na 2020r. PEŁNOMOCNIK ZG PZW WE WROCŁAWIU WPROWADZIŁ ZARZĄDZENIEM NR 37 Z DNIA 08.04.2020 R. O MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OGÓLNOZWIĄZKOWYCH ORAZ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA ROK 2020 POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE OKRĘGU WE WROCŁAWIU

o nr 97 2030 0045 1110 0000 0035 5610

ta poniższa forma obowiązuje do odwołania i jest odpowiedzią na zapytania koleżanek i kolegów, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu czy też skrzynek mailowych. W przypadku podjęcia przez wędkarza decyzji opłacenia składek w tej formie należy postępować w następujący sposób:

  1. Należy wybrać rodzaj i wielkość składki do opłaty z poniższego wykazu który stanowi załącznik do informacji
  2. Dokonać wpłaty na konto bankowe Okręgu PZW we Wrocławiu nr 97 2030 0045 1110 0000  0035 5610W treści wpłaty należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres pod który zostanie wysłane zezwolenie na rok 2020), numer karty wędkarskiej i przynależność do koła wędkarskiego oraz rodzaj opłaconych składek. Są to dane niezbędne.
  1. Wpłata upoważnia wędkarza do wędkowania na wodach Okręgu PZW  we Wrocławiu (bez konieczności wklejania znaków) ale po otrzymaniu listem zezwolenia  wraz z rejestrem na rok 2020. Wędkarz podczas wędkowania musi posiadać przy sobie wymienione otrzymane zezwolenie, dowód opłaconej składki oraz kartę wędkarską.
  2. Po minięciu pandemii i po powrocie do normalności wędkarze którzy skorzystają z tej formy uzyskania zezwolenia będą musieli zdać do macierzystych kół zezwolenia za rok 2019.

Należy pamiętać, że opłaty dokonywane po 30.04.2020r. będą droższe o 25 zł koszt ponownego wpisowego. Trzeba mieć na uwadze, że okres oczekiwania na zezwolenie będzie wynosił ok 7 dni roboczych, wszystko zależy od przepustowości poczty polskiej. Osoby niecierpliwe mogą dalej korzystać z możliwości opłat przez e – zezwolenia i zezwolenia otrzymają na maila niezwłocznie po dokonaniu opłaty

opłata Składka członkowska Pełna składka na ochronę i zagospodarowanie wód wpisowe suma
Podstawowa, pełna bez ulg dla członka PZW 100 zł 160 zł X 260 zł
Podstawowa pełna bez ulg – po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 100 zł 160 zł 25 zł 285 zł
Opłata podstawowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) 100 zł 110 zł X 210 zł
Opłata podstawowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) – po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 100 zł 110 zł 25 zł 235 zł
Opłata podstawowa  ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia posiadający min. 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) 50 zł 110 zł x 160 zł
Opłata podstawowa  ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia posiadający min. 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 50 zł 110 zł 25 zł 185 zł
Opłata podstawowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające min. 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej) 50 zł 80 zł x 130 zł
Opłata podstawowa ulgowa (kobiety od 60 roku życia posiadające min. 10 letni staż w opłatach składki członkowskiej)

po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia

50 zł 80 zł 25 zł 155 zł
Opłata podstawowa ulgowa (kobiety do 60 roku życia) 100 zł 80 zł x 180 zł
Opłata podstawowa ulgowa (kobiety do 60 roku życia – po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 100 zł 80 zł 25 zł 205 zł
Opłata podstawowa ulgowa dla posiadaczy srebrnej odznaki 50 zł 100 zł x 150 zł
Opłata podstawowa ulgowa dla posiadaczy srebrnej odznaki po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 50 zł 100 zł 25 zł 175 zł
Opłata podstawowa ulgowa dla posiadaczy złotej odznaki PZW

Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

50 zł 80 zł x 130 zł
Opłata podstawowa ulgowa dla posiadaczy złotej odznaki PZW

Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat – po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia

50 zł 80 zł 25 zł 155 zł
Składka podstawowa ulgowa pow. 80 lat posiadający minimum 10 letni staż w PZW 50 zł 20 zł x 70 zł
Składka podstawowa ulgowa pow. 80 lat nie posiadający minimum 10 letni staż w PZW 100 zł 20 zł x 120 zł
Składka podstawowa ulgowa pow. 80 lat posiadający minimum 10 letni staż w PZW – po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 50 zł  20 zł 25 zł 95 zł
Składka podstawowa ulgowa pow. 80 lat nie posiadający minimum 10 letniego stażu w PZW –po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 100 zł 20 zł 25 zł 145 zł
Składka podstawowa ulgowa dla osób odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

Członek uczestnik (do 16 roku życia)

25 zł 20 zł x 45 zł
Składka podstawowa ulgowa dla osób odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 25 zł 20 zł 25 zł 70 zł
Członek uczestnik (do 16 roku życia) po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia 25 zł 20 zł 1 zł 46 zł

źródło: http://www.pzw.org.pl/wroclaw/wiadomosci/204112/60/uwaga_informacja_w_sprawie_skladek_na_2020_rok