2024-07-17

Informujemy, że II runda Feederowych Mistrzostw Koła została przeniesiona z dnia 27 sierpnia 2017 r. na dzień 9 lipca 2017 r. Zmiana ta podyktowana jest nałożeniem się terminu z zawodami rodzinnymi. Miejsce natomiast pozostaje bez zmian – Odra, ul. Zawalna.