2024-05-29

Zarząd Koła nr 61 Wrocław – Fabryczna Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu informuje, że wyznaczony został termin Zwyczajnego – Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW nr 61 Wrocław – Fabryczna. Odbędzie się w dniu 19 listopada 2023 r. w sali Domu Wędkarza przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 65 o godz. 9:00 – w I terminie, lub w II terminie o godz. 09:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej PZW.
Porządek obrad dostępny do pobrania:
https://drive.google.com/file/d/1qhTVb-WYPzGsqd7uHA_LVeI1t8whNGZQ/view?usp=sharing