2024-05-29

Zarząd Koła Wrocław – Fabryczna Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne – Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Wrocław – Fabryczna, które odbędzie się w dniu 09 lutego 2020 r. w sali Domu Wędkarza we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 65 o godzinie 9:30 – w I terminie lub w II terminie o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej PZW.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  • Otwarcie obrad
  • Wybory przewodniczącego i sekretarza obrad
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Wybory Komisji uchwał i Wniosków
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  • Dyskusja
  • Uchwalenie planu działania i budżetu Koła na kolejny rok
  • Wolne wnioski

Zarząd Koła PZW uprzejmie prosi Kolegów o jak najliczniejszy udział
w obradach Walnego Zgromadzenia.