2024-05-29

Przewodniczący Sekcji „JELEC” informuje, że w dniu 08.02.2018 r. o godz 14:30 – pierwszy termin lub 15:00 – drugi termin w siedzibie Koła PZW Wrocław-Fabryczna przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 Dom Wędkarza (I piętro pok. 5) odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Sekcji „JELEC”. Zapraszamy wszystkich członków Sekcji „Jelec. Porządek spotkania:

  • Sprawdzenie listy obecności
  • Odczytanie sprawozdania za rok 2017
  • Zmiany we władzach sekcji
  • Dyskusja