2024-07-17
Przypominamy, że już za tydzień (21.11.2021) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego koła. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie przypominamy, że dokumentem uprawniającym do wzięcia udziału w głosowaniu jest Legitymacja Członkowska z opłaconymi składkami za rok 2021. Jej brak będzie skutkował niedopuszczeniem osoby do głosowania. Każdy głosujący i biorący udział w wyborach będzie zobowiązany do okazania w/w dokumentu.