2024-07-17

W dniu 22 lutego 2009 w Domu Wędkarza przy ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie członków Koła PZW „Wrocław-Fabryczna”. Obecnych było 76 członków (według listy obecności oraz wydanych mandatów) na 1386 (stan na dzień 21.12.2008). Walne Zgromadzenie, po udzieleniu jednomyślnie absolutorium ustępującym władzom Koła, dokonało wyboru nowych władz. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany kol. Zdzisław Gross. Do Zarządu Koła wybrani zostali koledzy (według kolejności alfabetycznej): Błoniarz Mirosław, Działa Zdzisław, Jagodziński Józef, Jaroszek Bogdan, Kaczmarek Tadeusz, Kaczmarek Waldemar, Kończakowski Zbigniew, Kurczewski Rafał, Laskosz Tadeusz, Lipczyński Zygmunt, Olma Roman, Nowakowski Piotr, Stążka Antoni, Żak Adam. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali koledzy: Grec Rafał, Hejna Adam, Szustkowski Leszek. Do sądu koleżeńskiego wybrani zostali: Curyl Kazimierz, Dzwigała Andrzej, Krauze Wacław, Marcuch Adam, Nykiel Jerzy, Pająk Tadeusz, Ptak Andrzej, Rusek Jan, Szambelan Kazimierz, Wiszniewski Jakub. Delegatami na Zjazd Okręgowy zostali: Gross Zdzisław, Jagodziński Józef, Jaroszek Bogdan, Kaczmarek Tadeusz, Olma Roman oraz jako Zastępca Delegata wybrany został kol. Lipczyński Zygmunt.