2024-06-20

23 marca Okręg PZW wystąpił do RZGW we Wrocławiu z pytaniem : „Gdzie na terenie Wrocławia można wodować (slipować) bezpiecznie łódki wędkarskie. Oto odpowiedź: „W odpowiedzi na pismo nr 547/10 z dnia 23. 03. br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że na terenie m. Wrocławia -wg posiadanej wiedzy – wodowania jednostek pływających (z korzystaniem z istniejących slipów) mogłyby odbywać się na terenie:

  1. Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica” przy ul. Kożuchowskiej, km 247,80 rz. Odry, brzeg prawy,
  2. Harcerskiego Ośrodka „Rancho” przy ul. Na Grobli, km 248,20 rz. Odry, brzeg lewy,
  3. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Na Grobli, w km 249,1-249,25, brzeg lewy,
  4. Jacht Klubu AZS przy ul. Wyspiańskiego, w km 250,0-250,1 rz. Odry, brzeg prawy,
  5. Przeprawy promowej w Rędzinie (poniżej ujścia rzeki Ślęzy do Odry), w km 261,65, brzeg lewy i prawy.”

źródło: Okręg PZW we Wrocławiu