2024-06-20

Wszystkich Działaczy chcących uczestniczyć w zakończeniu sezonu w Wilkszynie Leśnym niedaleko Obornik Śląskich prosimy o kontakt z kol. Waldemarem Kaczmarkiem (tel. 605 765 800). Spotkanie odbędzie się w dniach 12-14.10.2012, odpłatność 85 zł, wyjazd autokarem. Zapisy prowadzone będą do dnia 01.10.2012.