2024-06-20

Na Dolnym Śląsku bezpośrednio wdrażane są rekomendacje Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Siatka oddzielająca zalew Prężyce od Odry została zamontowana.

W dniu 21.06.2023 w godzinach porannych Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zwołał sztab z udziałem odpowiednich służb – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz RZGW Wody Polskie. Spotkanie poświęcone było kwestii wdrożeniowej kolejnych rekomendacji Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska na Dolnym Śląsku, szczególnie w zakresie czasowego zamykania starorzeczy.

Zalew Prężycki decyzją Marszałka Dolnośląskiego został uznany jako zbiornik nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na kolejny okres 6 miesięcy.

Po ustaleniach, podjęto bezpośrednie działania. Pracownicy RZGW Wody Polskie zakończyli dziś rozwijanie specjalnej siatki i wystawianie oznakowania na ujściu zalewu Prężyce do Odry. Zwracamy się jednocześnie z apelem żebyście nie próbowali sami na własną rękę usuwać zamontowanej siatki

Od teraz akwen wodny zostaje odłączony od głównego nurtu rzeki w celu uniemożliwienia migracji ryb i minimalizacji rozprzestrzeniania się złotej algi.

źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, PZW Okręg we Wrocławiu