2024-07-17

W dniu 3 lipca br, zarybiliśmy staw „Cegielnia Stabłowicka” narybkiem węgorza w ilości 1,5 kg. Materiał zarybieniowy pochodził z puli przyznanej przez Okręg PZW. Osobą koordynującą był kol. Marian Obodyński, Komendant SSR w naszym Kole.