2024-06-20

Zarządzeniem Prezesa Zarządu Okręgu nr 5/VIII/2022 od dnia 18.08.2022r. do odwołania wprowadza się zakaz organizacji zawodów wędkarskich na wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu. Wszelkie wcześniej wydane zgody na zawody w tym terminie zostają anulowane. Pozostawia się jedynie możliwość organizacji zawodów dla dzieci do lat 16, bez możliwości nęcenia. Decyzja podyktowane jest wyłączeniem z wędkowania będących w naszym użytkowaniu obwodów rybackich rzeki Odry, oraz interesem i dobrem naszych wędkarzy, celem umożliwienia realizacji ich pasji na pozostałych łowiskach. Również Ichtiolog Okręgu zwrócił uwagę na zagrożenie związane z utrzymywaniem się długotrwałym wysokich temperatur zarówno powietrza jak i wody i realnym zagrożeniem wystąpienia zjawiska przyduchy, które może być pogłębione wprowadzeniem dodatkowych biogenów związanych z obfitym nęceniem w trakcie zawodów.

Zarządzenie nie obejmuje rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą w tym żwirownia Bajkał ponieważ wody te zostały wyłączone z całkowitego korzystania przez ludność Rozporządzeniem Porządkowym nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2022r