2024-07-17

W dniu 13.11.2022 Zarząd Sekcji „Jelec” organizuje zawody wędkarskie na stawie Cegielnia Stabłowicka. Z uwagi na zarybienie stawu Cegielnia – zawody i Walne Zgromadzenie odbędą się na rzece Odrze „na murku” (Popowice – wjazd od ul. Długiej). Łowimy na dwie wędki bez spinningu i żywca, do godziny 12:00. Zbiórka zawodników do godz. 8:00. Po zakończeniu zawodów odbędzie się Walne Zgromadzenie Sekcji, w pierwszym terminie o godzinie 12:30, lub w drugim terminie o godzinie 13:00. Na zakończenie zostaną wręczone nagrody ufundowane przez Koło PZW Wrocław-Fabryczna oraz indywidualnych sponsorów.