2024-05-29
W niedzielę 07.09.2014 na będącym pod opieką naszego Koła stawie – Cegielni Stablowickiej zawody sekcyjne zorganizuje Sekcja Fadroma. Zbiórka zawodników o godzinie 8:00 przy „Karpiodylu” od ul. Głównej. Opłatę startową w kwocie 10 zł można uiścić w siedzibie naszego Koła w każdy poniedziałek u kol. Andrzeja Girnyka lub Jakuba Wiszniewskiego. Zawodnicy będą wędkować na 2 wędki metodą dowolną (bez żywca i spinningu). Zapraszamy wszystkich chętnych członków sekcji Fadroma. więcej informacji udzieli kol. Andrzej Girnyk tel: 501 717 608.