2024-06-20

W dniu 19 marca 2012 na posiedzeniu Zarządu Koła PZW Wrocław Fabryczna została podjęta uchwała w sprawie zmiany terminu rozegrania zawodów o Puchar Prezesa. Pierwotny termin 9-10 czerwca br. zmieniony został na 26-27 maja br. Miejsce rozegrania zawodów (Wilcze) oraz odpłatność pozostają bez zmian.