2024-06-20
Zgodnie z uchwałami Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu wprowadza się w życie z dniem 15 listopada 2014 roku następujące zmiany:
  • Zakaz trolingu na rzece Odrze oraz zbiorniku Mietków w trakcie okresu ochronnego suma tj. od 1 listopada do 30 czerwca.
  • Ze względów bezpieczeństwa – całkowity zakaz połowu z lodu na zbiorniku Mietków.
  • Wymiar ochronny okonia na zbiorniku Mietków do 20 cm.
  • Na pozostałych wodach wymiar ochronny okonia do 18 cm.
  • Limit pstrąga tęczowego 3 szt/dobę – nie dotyczy publicznych wód płynących tj. wód rzek i zbiorników zaporowych.
  • Limit leszcza w ilości 10 szt/dobę.
  • Wymiar gospodarczy (ochronny) karpia zwiększony do 50 cm w okresie od 15 października do 1 kwietnia (nie dotyczy publicznych wód płynących).
  • Zakaz zabierania karpi powyżej 80 cm długości.

    źródło: Okręg PZW we Wrocławiu