2024-04-13

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwałą nr 121 z dnia 18 grudnia 2015 roku zobowiązał wszystkie Okręgi PZW do utworzenia w terminie do 15 czerwca 2016 roku elektronicznej bazy danych swoich członków. Dane niezbędne do utworzenia w/w bazy danych będą przekazywane przez członków Kół poprzez wypełnienie opracowanej przez ZG ankiety i złożenie jej u skarbnika w trakcie uiszczania opłat na rok 2016. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie danych, które pozwolą na sprawne i prawidłowe wypełnienie ankiety (daty pełnienia funkcji w Związku, posiadane odznaczenia i wyróżnienia, adres e-mail oraz numeru legitymacji członkowskiej i karty wędkarskiej). Formularz do pobrania w formacie docx ze strony PZW