2024-07-17

Zarząd Koła Wrocław – Fabryczna Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne – Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Wrocław – Fabryczna, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2016 r. w sali Domu Wędkarza przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 65 o godz. 9:30 – w I terminie lub w II terminie o godz. 10:00.

 

Porządek Obrad :

  • Otwarcie obrad
  • Wybory przewodniczącego i sekretarza obrad
  • Przyjęcie porządku obrad
  • Wybory Komisji uchwał i Wniosków
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  • Dyskusja
  • Uchwalenie planu działania i budżetu Koła na kolejny rok
  • Wolne wnioski

Zarząd Koła PZW uprzejmie prosi Kolegów o jak najliczniejszy udział w obradach Walnego Zgromadzenia.

Osoby funkcyjne oraz przewodniczący sekcji proszone są o dostarczenie sprawozdań ze swojej działalności do siedziby Koła do dnia 11.01.2016 r.