2024-04-13

W związku ze zmianami w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. 1 Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje o obowiązywaniu nowych zasad dotyczących licencji sportowych obowiązujących w PZW:

Zmiany:

 • Dotychczas wydane licencje sportowe zawodników i klubów tracą ważność z dniem 31.12.2022 r.
 • Nowe licencje są wydawane na 1 rok kalendarzowy.
 • Licencje sportowe są konieczne do startu w GPP i eliminacjach do GPP od dnia 01.01.2023 roku we wszystkich dyscyplinach i we wszystkich kategoriach.
 • Okręgowy Kapitanat Sportowy zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia 31.12.2022 roku.
 • Po 01.01.2023 roku na stronie GKS zostaną zamieszczone listy uprawnionych zawodników do udziału w GPP i eliminacjach do GPP na 2023 rok.
 • Opłata za licencję od zawodnika wynosi 40 zł.
 • Opłata za licencję dla klubu wynosi 100 zł (dotyczy wyłącznie drużyn w dyscyplinie spławikowej i Klubowych Mistrzostw Polski w feederze).Opłata za licencje dla klubu stanowi dodatkowa opłatę i nie jest związana z licencją zawodników.
 • Opłacenie licencji oznacza potwierdzenie udziału w zawodach GPP i eliminacjach do GPP w 2023 roku.
 • Na każdą dyscyplinę należy opłacić odrębną licencję ( jeśli zawodnik startuje w dwóch dyscyplinach zobowiązany jest do złożenia 1 kompletu dokumentów i potwierdzenia opłaty 2x40zł = 80zł).
 • Potwierdzeniem przyznania licencji będzie otrzymana wiadomość przesłana pocztą elektroniczną.

 • W załączeniu „Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie sportowych dyscyplin wędkarskich”.
 • Załączniki do licencji są dostępne na stronie Głównego Kapitanatu Sportowego w plikach do pobrania.
 • Dokumenty do licencji należy przesłać do Okręgowego Kapitanatu Sportowego celem ich zatwierdzenia i przesłania do Głównego Kapitanatu Sportowego w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2022 r. na adres a.suchorab@pzw.wroclaw.pl.
 • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz dyscyplinę.
 • W przypadku klubu/drużyny w tytule wpisać należy nazwę klubu/drużyny i dyscyplinę.

Dokumenty jakie należy dostarczyć do licencji:

 • Wypełniony i podpisany wniosek o licencję sportową
 • Oświadczenie o stanie zdrowia
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich zawodników)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za licencję na konto Okręgu o numerze: 97 2030 0045 1110 0000 0035 5610 (40 zł opłaty za każdą dyscyplinę za 1 zawodnika, 100 zł opłata za klub).

załączniki:

źródło: Okręg PZW we Wrocławiu