2024-07-17

Szanowni Wędkarze, informujemy że zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu nr 73/IX/2022/PREZYDIUM z dnia 29 września 2022 r. wszystkie koła zobowiązane zostały do przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych za 2022 rok. Walne Zgromadzenia muszą się odbyć w okresie od 25 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Przypominamy, że termin Walnego Zgromadzenia należy uzgodnić z Biurem Zarządu Okręgu na minimum 21 dni przed planowanym Zgromadzeniem. Walne Zgromadzenie nie zgłoszone uznane będzie za nieważne. Wędkarze zainteresowani udziałem w Walnym Zgromadzeniu powinni kontaktować się z władzami koła. Przypominamy, że zgodnie z §13 ust. 1 pkt. 1 Statutu PZW udział w Walnym Zgromadzeniu jest prawem Każdego członka PZW.

źródło: pzw.org.pl/wroclaw