2024-06-20

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, na którym między innymi poinformowano o podjętej uchwale na posiedzeniu ZG PZW w dniu 24.09.2022 r określającej wysokość i strukturę składek członkowskich na rok 2023. Przedstawione zostały też wstępne założenia co do wysokości składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód, podkreślając, że główny wpływ na wysokość składki będzie miał wzrost cen za pasze, zarówno zboża jak i granulatu, energii oraz wszelakich opłat dzierżawnych i nakładów na zarybienia. Jednak na dzień dzisiejszy nie znamy wysokości tych założeń. Informacja z posiedzenia dostępna na stronie Okręgu. Załącznik do uchwały ZG PZW z wysokością składki członkowskiej na rok 2023 dostępny jest na naszym profilu na Facebook.