2024-06-20

W związku ze zdekompletowaniem składu Sądu Koleżeńskiego Koła PZW Wrocław – Fabryczna, na podstawie paragrafu 20 punkt 2 Statutu PZW, Zarząd koła zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków koła, na dzień 25.03.2024, celem dokonania wyborów uzupełniających.

Pierwszy termin godz. 15:30, drugi termin godz. 16:00.
Miejsce: sala w Domu Wędkarza, przy ul. Kazimierza Wielkiego 65.