2024-04-13

Koleżanki i Koledzy wędkarze, w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, zgodnie z zarządzeniem nr 26/P/2020 Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW informujemy o odwołaniu zawodów Koła PZW nr 61 Wrocław-Fabryczna. Z ogłoszeniem nowego terminarza wstrzymujemy się do czasu ustabilizowania się sytuacji.

źródło: Okręg PZW we Wrocławiu