2024-04-13

Prezes PZW Beata Olejarz

Jak dowiadujemy się ze strony ZG PZW, w dniu 12 września br. członkowie Prezydium Zarządu Głównego spotkali się z Panem Januszem Wroną Zastępcą Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Usług Wodnych. Celem spotkania było omówienie przedstawionych w Zarządzeniu nr 26/2022 Prezesa PGW WP zasad zawierania nowych i przedłużania kończących się umów na użytkowanie obwodów rybackich.

W związku z dotychczasowym brakiem ze strony PGW WP jakichkolwiek wiążących propozycji dalszej współpracy oraz brakiem konsultacji społecznych – projektów aktów wykonawczych w tym zakresie, podczas spotkania z wiceprezesem PGW WP zadano szereg pytań dotyczących min. podstaw prawnych oraz zasad realizacji zapisów Zarządzenia Prezesa PGW WP. Pytania te zostały również przedstawione w oficjalnym piśmie przekazanym do PGW WP w dniu 13 września.

źródło: pzw.org.pl