2024-04-13

Zarząd Koła nr 61 Wrocław – Fabryczna Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne – Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 61 Wrocław – Fabryczna, które odbędzie się w dniu 03 grudnia 2022 r. w sali Domu Wędkarza przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 65 o godz. 9:30 – w I terminie, lub w II terminie o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej PZW.