2024-05-29

Szanowni Wędkarze, w związku z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-Z-II.7142,1.2022.RKn z dnia 19.10.2022 r. o zwolnieniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich rzeki Odry nr 3, 4, 5, i 6 wprowadzona zostaje zasada „złów i wypuść” w wodach rzeki Odry i jej kanałach.

Obwód rybacki rzeki Odra nr 3 zaczyna się na wysokości jazu w Lipkach. Obwód rybacki rzeki Odra nr 6 kończy się na wysokości ujścia rzeki Jezierzycy do Odry.

Zabrania się przechowywania ryb w jakikolwiek sposób – rybę po złowieniu należy natychmiast wypuścić do wody.

Ograniczenie to nie dotyczy gatunków obcych tj.: czebaczek amurski, trawianka, sumik karłowaty, bass słoneczny i rak pręgowaty, których po złowieniu nie można wypuścić do akwenu, w którym się je złowiło, ani też do żadnego innego akwenu.

Ograniczenie obowiązuje od dnia 1.11.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku włącznie.

Dopuszcza się możliwość organizacji zawodów wędkarskich po uzyskaniu stosownego zezwolenia z Biura Zarządu PZW Okręg we Wrocławiu.

W trakcie zawodów ryby mogą być przetrzymywane, nie dłużej niż 6 godzin, w siatkach o długości co najmniej 3,5 m oraz średnicy minimum 40 cm (w przypadku siatek okrągłych) lub przekątnej minimum 50 cm (w przypadku siatek prostokątnych).

Informujemy także, iż zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr DOW-Z-II.7142,1.2022.RKn z dnia 19.10.2022 r. zbiorniki wodne:

  • starorzecze Łacha Jelczańska (I.3. obwód rybacki rzeki Odra nr 3),
  • wyrobisko Czernica (I.3. obwód rybacki rzeki Odra nr 3),
  • zbiornik wodny Prężyce (I.5. obwód rybacki rzeki Odra nr 5),

uznano za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Oznacza to, że w/w decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego zostają one wyłączone z możliwości amatorskiego połowu ryb na czas od dnia 1.11.2022 roku do dnia 30.04.2023 roku włącznie.


źródło: PZW Okręg we Wrocławiu