2024-07-17

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Odnosi się do wszystkich wód śródlądowych:

  1. wymiar ochronny węgorza (Anguilla anguilla L.) – 50 cm,
  2. okres ochronny węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,
  3. amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniem dobowego limitu połowu węgorza – do 2 sztuk.

źródło: Okręg PZW Wrocław