2024-07-17

W Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2016 rok, wydanym przez Okręg PZW we Wrocławiu, na stronie szesnastej czytamy: „Wędkarz ma obowiązek dokonania wpisu w rejestr (data połowu, numer łowiska) tylko wówczas, gdy złowi pierwszą rybę (i każdą kolejną) objętą limitem ilościowym przeznaczoną do zabrania. Jest zobowiązany wówczas uzupełnić pozostałe rubryki dotyczące gatunku, długości (wagę można uzupełnić po zważeniu w domu). W przypadku łowienia z zachowaniem zasady „złów i wypuść” nie ma wymogu rejestracji faktu przebywania na łowisku (rubryk: data połowu i nr łowiska).” Zapis jest jasny i jednoznaczny, lecz w tym wypadku zmiana dotyczy tylko wód Okręgu PZW Wrocław. Wybierając się na łowiska należące do innego okręgu, należy zapoznać się z przepisami aktualnie panującymi w danym okręgu.