2024-04-13

W niedzielę 31 stycznia 2016 r, odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Koła PZW Wrocław Fabryczna, na którym Zarząd Koła oraz podległe mu organy złożyły sprawozdanie ze swojej działalności w 2015 roku. Wręczone zostały także nagrody za osiągnięcia sportowe w minionym sezonie a także odznaczenia związkowe. Przedstawiony został także preliminarz budżetowy na rok 2016. Najwazniejszym punktem zebrania było uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia na przekształcenie od 2017 roku będącego pod naszą opieką łowiska „Cegielnia Stabłowicka” w łowisko licencyjne. Poniżej prezentujemy treść przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał:

 

 1. Walne Zgromadzenie przyjęło bez uwag sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok 2015.
 2. Przyjmuje się bez uwag sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 3. Przyjmuje się do realizacji program imprez Sportowo – Rekreacyjnych Koła PZW Wrocław – Fabryczna na 2016 r.
 4. Przyjmuje się do realizacji Preliminarz Budżetowy Koła PZW Wrocław – Fabryczna na 2016r.
 5. Przyjmuje się dofinansowanie działalności programowej Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej „Rybka”w wysokości 1500zł.
 6. Przyjmuje się zwiększenie środków finansowych, na zagospodarowanie i zarybienie stawu na Stabłowicach do kwoty 14000 zł.
 7. Przyjmuje się podniesienie o 10% opłat za wynajem domków na Wilczu.
 8. Zobowiązuje się Zarząd Koła do złożenia w ZO PZW we Wrocławiu zapytania o możliwość zinwentaryzowania ryb w stawie na Stabłowicach.
 9. Członkowie zebrania podjęli uchwałę o przekształceniu stawu na Stabłowicach „Mała Cegielnia” na łowisko licencyjne od 2017 roku (31głosów-za,2osoby-przeciw,2osoby wstrzymały się od głosowania).
 10. Zwiększyć promocję imprez wędkarskich w celu zapobiegania zmniejszaniu się liczby członków naszego Koła.
 11. Przedłużyć mandat na 2016 rok komisji ds. stawu na Stabłowicach.